CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Những thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ

 • Sản phẩm bạn đã xem:  chúng tôi sẽ sử dụng sản phẩm này để hiển thị cho bạn các sản phẩm bạn đã xem gần đây.
 • Chúng tôi sẽ lưu trữ nhận xét hoặc đánh giá sản phẩm của bạn.
 • Thông tin thanh toán, giao hàng: Bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ để chúng tôi ước tính phí giao hàng trước khi bạn đặt hàng và gửi cho bạn đơn đặt hàng.
 • Nếu bạn đăng ký/đăng nhập bằng Facebook, chúng tôi sẽ thu thập họ tên, địa chỉ email và ảnh đại diện trong tài khoản Facebook của bạn để tạo tài khoản cho bạn tại trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích như:

 • Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn đặt hàng của bạn
 • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm tiền hoàn lại và khiếu nại
 • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận
 • Thiết lập tài khoản của bạn cho cửa hàng của chúng tôi
 • Tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có, chẳng hạn như tính thuế
 • Cải thiện dịch vụ cửa hàng của chúng tôi
 • Gửi cho bạn những thông tin khuyến mại, bạn có thể hủy chúng
 • Nếu bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin này để điền vào thông tin thanh toán cho các đơn đặt hàng trong tương lai.
 • Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đơn đặt hàng cho mục đích thuế và kế toán.

Chia sẻ thông tin với bên thứ 3

 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin giao hàng của bạn để cung cấp cho đơn vị vận chuyển nhằm mục đích giao hàng.
 • Ngoài ra, chúng tôi không chia sẻ thông tin khách hàng với bên nào khác.

Ai có quyền truy cập vào thông tin khách hàng

Quản trị viên và người quản lý cửa hàng có quyền truy cập các thông tin sau:

 • Thông tin đặt hàng như thông tin đã mua, thời gian mua và thông tin sẽ được gửi đến đâu.
 • Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email, thông tin thanh toán và giao hàng của bạn.

Cách chúng tôi bảo mật thông tin

Website chúng tôi sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL. Mọi dữ liệu, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối.