ĐIỂM THƯỞNG

Điểm thưởng là hệ thống tích lũy và thưởng cho khách hàng khi đăng ký tài khoản, mua hàng, đánh giá sản phẩm, giới thiệu và chia sẻ.

Điểm thưởng được tính bằng Xu – là một đơn vị tiền tệ riêng trên trang cho82.com. Xu dùng để nhận giảm giá khi mua hàng hoặc có thể đổi thành tiền mặt.

Quy đổi: 1 Xu = 1 đồng